Home

ജീവിതം എന്നത് ഒരു പ്രഹേളികയാണ്. എല്ലാം അനുഭവിച്ചെങ്കിലേ അറിയാനാകൂ. ചെറു പ്രായത്തിൽ നാം എല്ലാം അറിയാം എന്ന് അഹങ്കരിക്കും. പക്ഷേ, ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതിനു മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ കേൾക്കണം. സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയണം. എല്ലാം ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയേ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനാകൂ.

2 thoughts on “Home”

Leave a Reply to josephv Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>