14 – സ്കോട്ട് ലണ്ടിലെ മേരി – 1 – അഥവാ മേരി സ്റ്റുവർട്ട്

സ്കോട്ട് ലണ്ടിലെ മേരി – 1 – അഥവാ മേരി സ്റ്റുവർട്ട് (08/12/1542 – 08/02/1587)
(മനസ്സിന് നല്ല ധൈര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക)

സ്കോട് ലണ്ടിലെ കിരീടാവകാശിയായ രാജ്ഞി 14/12/1542 – 24/07/1567
ഫ്രാൻസിലെ രാജാവിന്റെ പത്നി 10/07/1559 – 05/12/1560
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻട്രി ഏഴാമന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എലിസബത്ത് -1 ന്റെ പിൻഗാമി ആകേണ്ടവൾ

സ്കോട്ലണ്ടിലെ ജെയിംസ് അഞ്ചാമനു, മാസം തികയാതെ നിയമപരമായി ജനിച്ച, ഒരേയൊരു മകൾ. ജനിച്ച് ആറാം നാൾ, പിതാവ് യുദ്ധത്തിലെ പരാജയംമൂലമുള്ള മാനസികാഘാതംകൊണ്ടാണോ, യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്കു Solway Moss എന്ന സ്ഥലത്തെ വെള്ളം കുടിച്ച് പനിപിടിച്ചതാണോ മരണമടഞ്ഞു. ഏഴാം ദിവസം സ്കോട്ട് ലണ്ടിന്റെ രാജ്ഞി.

കിരീടാവകാശിക്കു പ്രായക്കുറവായതിനാൽ, തിരുവതാംകൂറിൽ സ്വാതിതിരുനാളിനുവേണ്ടി അമ്മമഹാറാണി റീജന്റ് ആയി പകരം ഭരിച്ചതുപോലെ, ഇവിടെയും റീജന്റ് ഭരണമായിരുന്നു. ഇതിന്നിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ ഹെന്ററി എട്ടാമൻ, തന്റെ മകനായ എഡ്വേർഡുമായി, മേരിക്ക് 10 വയസ്സാകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനും പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വളർത്താമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നാകാമെന്നും ഇവർക്കു കുട്ടികൾ ഇല്ലാതായാൽ പഴയതുപോലെ രണ്ടാകാമെന്നും ഒക്കെ 1/7/1543 ലെ Greenwhich ഉടമ്പടിപ്രകാരം വ്യവസ്ഥചെയ്തു. പക്ഷേ, ഇത് അടുത്ത കിരീടാവകാശി ആയിരുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആയ Earl of Arran ആയി നടന്ന ശക്തമായ വടംവലിക്കുശേഷം ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത കത്തോലിക്കാകർദ്ദിനാൾ Beaton നു രസിച്ചില്ല. 27/07/1543 ൽ സ്ടിർലിംഗ് കൊട്ടാരത്തിൽവച്ച് മേരിയെ ഇദ്ദേഹം രാജ്ഞിയായി അഭിഷേകംചെയ്തു. നിരാശനായ ഹെന്ററി സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽനിന്നു ഫ്രാൻസിലേക്കു പോയ വ്യാപാരികളെ ആക്രമിച്ചുകീഴ്പ്പെടുത്തി. സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് ഉടമ്പടി റദ്ദാക്കി. ഹെന്ററി വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ആക്രമിച്ചു. ഇതിന്നിടെ ബീറ്റനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്കാർ വകവരുത്തി. അപ്പോഴേക്കും കത്തോലിക്കനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന Arran ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹെന്ററി രണ്ടാമനുമായി സഖ്യത്തിലായി. French Dauphin (കിരീടാവകാശി) 3 വയസ്സുള്ള Francis മായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ രാജ്ഞിയാക്കാമെന്നും ഫ്രാൻസും സ്കോട്ട്ലണ്ടും ഒന്നാകാമെന്നും ഉള്ള ധാരണയിൽ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

അങ്ങിനെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ മേരി പരിവാരങ്ങളും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെയായി ഫ്രാൻസിലെത്തി. തികഞ്ഞ കത്തോലിക്കാ മതവിശ്വാസിയായി വളർന്നു. അതിസുന്ദരിയും അതിബുദ്ധിമതിയുമായിരുന്ന ഇവർ നാലഞ്ചു ഭാഷകളും കുതിരസ്സവാരിയും ഒക്കെ അനായാസം വശത്താക്കി. 4/4/1558 ൽ ഇവർ സ്കോട്ട്ലണ്ടിന്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മേലുള്ള അവകാശവും ഫ്രാൻസിനു രഹസ്യമായി എഴുതിക്കൊടുത്തു. 20 ദിവസത്തിനു ശേഷം അവർ വിവാഹിതരായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഹെന്ററി എട്ടാമന്റെ മരണത്തോടെ പ്രോട്ടെസ്ടന്റ്റ് ആയ എലിസബത്ത് -1 രാജ്ഞിയായി. പക്ഷേ, അവർ നിയമപരമായി ജനിച്ച കുട്ടിയല്ല എന്ന കാരണത്താൽ കത്തോലിക്കർ അംഗീകരിച്ചില്ല. തന്നെയുമല്ല മേരിക്കാണ് അവകാശമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

1559 ൽ ഫ്രാൻസിലെ ഹെന്ററി രണ്ടാമൻ Joust എന്ന കുതിരമേലിരുന്നുള്ള കുന്തപ്പയറ്റുമത്സരത്തിൽ മുറിവേറ്റുമരിച്ചപ്പോൾ 15 വയസ്സുള്ള ഫ്രാൻസിസ് രാജാവായി. 16 വയസ്സുള്ള മേരി രാജ്ഞിയും. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഇംഗ്ലണ്ട് സേനയെ സ്കോട്ട്ലണ്ടിലേക്കു വരുത്തി. ഫ്രെഞ്ചുകാർക്ക് ആഭ്യന്തരകുഴപ്പങ്ങൾ കാരണം സ്കോട്ട്ലണ്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മേരിയുടെ മാതാവിന്റെ മരണത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം എലിസബെത്തിനാണെന്ന് ഫ്രഞ്ചുകാർ 1560 ലെ യുദ്ധഉടമ്പടിയിൽ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ, ഫ്രാൻസിലുള്ള മേരി സമ്മതിച്ചില്ല.

1560 ഡിസംബറിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെതന്നെ മേരിയെ ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്ന അമ്മായിയമ്മ ഫ്രാൻസിന്റെ റീജന്റ് ആയി. മേരി 1561 ഓഗസ്റ്റിൽ സ്കോട്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ അതിസങ്കീർണ്ണവും അപകടകരവുമായ രാഷ്ട്രീയഗുലുമാലുകൾ ഒരു വശവുമില്ലാതിരുന്ന കത്തോലിക്കാമതവിശ്വാസിയായിരുന്ന മേരിയുടെ വരവ് സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് പിതാവിന്റെ അർദ്ധസഹോദരിയായ എലിസബത്ത് – 1 ഉൾപ്പടെ പലരും വീക്ഷിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കിരീടം സ്വപ്നംകണ്ടായിരിക്കണം അവർ പക്ഷേ, പ്രോട്ടസ്ടന്റുകളെയാണ് വിശ്വസ്തരായി കൂടെ നിറുത്തിയത്. 1562 ൽ ഒരു വലിയ കത്തോലിക്കവിപ്ലവവും അവർ അടിച്ചമർത്തി.

താനാണ് അനന്തരാവകാശിയെന്നു രാജസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിപുരുഷനെ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കയച്ചു. അവകാശം സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കത്തോലിക്കർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി, തന്നെ വകവരുത്തിയേക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഇതിനു വിസമ്മതിച്ചു. വിവാഹത്തിനു പല യൂറോപ്യൻ രാജാക്കന്മാരെയും മേരി സമീപിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭുവിനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അനന്തരാവകാശിയാക്കാം എന്ന എലിസബത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവും നടന്നില്ല. ഇതിനിടെ മേരി, സ്വസദസ്യനായിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ചു കവിയുമായി ഗാഢമായ പ്രണയത്തിലാകുകയും അയാൾ ഒരു തമാശയ്ക്കുവേണ്ടി അന്ത:പുരത്തിൽ കട്ടിലിന്നടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതിനെത്തുടർന്നു നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രാജകല്പന ധിക്കരിച്ചു, വീണ്ടും രാജ്ഞി വസ്ത്രം മാറുന്നതിന്നിടെ അന്ത:പുരത്തിലെത്തിയ അയാളെ തലവെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു.

ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ, 1565 ജൂലൈയിൽ അർദ്ധസഹോദരനായിരുന്ന Darnley പ്രഭു – ഹെൻട്രി സ്റ്റുവർട്ടിനെ- മാർപ്പാപ്പയുടെ എതിർപ്പിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇദ്ദേഹം മഹാചൂടനും കുടിയനും വഴക്കാളിയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ മേരി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അനന്തരാവകാശം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹം എലിസബെത്തിന്റെയും അർദ്ധസഹോദരനായിരുന്നു; ഇംഗ്ലീഷുകാരനും. ഇവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അതും ഇംഗ്ലീഷ് രാജാധികാരത്തിനൊരു വെല്ലുവിളി ആയിത്തീരാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഈ വിവാഹത്തിൽ തികച്ചും അതൃപ്തയായിരുന്നു. പക്ഷേ, പേരിനു രാജാവായിരിക്കുന്നതിൽ ഹെൻട്രി അതീവഖിന്നനായിരുന്നു. (വിവാഹബന്ധത്താൽ രാജാവോ രാജ്ഞിയൊ ആകുമ്പോൾ King Consort അഥവാ Queen Consort എന്നാണു പറയുന്നത്. അവർക്ക് പദവി ആലങ്കാരികമായി കൊണ്ടുനടക്കാം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരധികാരവുമില്ല. പരമ്പരാഗതമായി പദവി കിട്ടിയ രാജാവ്/രാജ്ഞി മരിച്ചാൽ മറ്റെയാൾ ഒന്നുമല്ലാതാകും) കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകാൻ ഭാര്യ വിസമ്മതിച്ചു.

മേരി ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അതിനുത്തരവാദിയാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്ന അവരുടെ സെക്രട്ടറി ഡേവിഡ് രിസ്സിയോയുമായുള്ള രാജ്ഞിയുടെ അതിരുകടന്ന അടുപ്പവും ദാമ്പത്യം കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഗർഭിണിയായ രാജ്ഞിയുടെ മുൻപിൽവച്ച് ഡേവിഡ്നെ ഹെൻട്രിയും ചില പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗൂഢാലോചനക്കാരും ചേർന്ന് ഹോളിറൂഡ് കൊട്ടാരത്തിൽവച്ച് കൊന്നു. പിന്നീട് കളംമാറ്റിച്ചവിട്ടിയ ഹെൻട്രിയുമായി മേരി ഡൻബർ കൊട്ടാരത്തിലും തുടർന്ന് എഡിൻബറയിലും അഭയംപ്രാപിച്ചു. 1566 ൽ ജെയിംസ് എന്ന മകൻ പിറന്നു.

ഒക്ടോബറിൽ 4 മണിക്കൂർ ജേഡ്ബറയിൽനിന്നു കുതിര സവാരിചെയ്തു Hermitage Castle ൽ അതിർത്തിക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു വിശ്രമിച്ചിരുന്ന കാമുകൻ ബോത്ത് വെൽ പ്രഭുവിനെ (ജയിംസ് ഹെപ്ബേണ് ) കാണാൻ പോയി. തിരികെയെത്തിയ അവർ ഛർദ്ദിയും അന്ധതയും വിറയലും, നാഡിതകർച്ചയും മോഹാലസ്യവും ഒക്കെ പിടിപെട്ടു, മൃതപ്രായയായി. ഫ്രഞ്ച് വൈദ്യന്മാരുടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിലാണ് ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഹെൻട്രിയെ ഏതു വിധേനയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന മേരിയും വിശ്വസ്തരും കൂടി തകൃതിയായി നടത്തി. അപകടം മണത്ത ഹെൻട്രി മകന്റെ മാമ്മോദീസ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഗ്ലാസ്ഗോയിലുള്ള പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പലായനംചെയ്തു. രോഗബാധിതനായ അദ്ദേഹത്തെ മേരി പ്രലോഭിപ്പിച്ചു, തിരികെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ദിവസേന അദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് നടിച്ചു.

1576 ൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വസതി സ്ഫോടനത്തിൽ തകരുകയും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ പൂന്തോപ്പിൽ കാണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. ജയിംസ് ഹെപ്ബേണ് പിടിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത മാസം ഇദ്ദേഹവും മേരിയുമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് രീതിയിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു. പക്ഷേ, മേരി കരുതിയതുപോലെ കത്തോലിക്കർ ഈ വിവാഹത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല. 26 സ്കോട്ടിഷ് പ്രമാണിമാർ (Confederate Lords) ചേർന്ന് ഇവരെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ പിടികൂടി, വ്യഭിചാരിണിയും കൊലപാതകിയുമാക്കി, എഡിൻബറയിൽ തുറുങ്കിലടച്ചു. അവിടെവച്ച് ഇവരുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയി. ജയിംസ് ഹെപ്ബേണിനെ നാടുകടത്തി.

പിന്നീട് Darnly പ്രഭുവിലുള്ള ഒരു വയസ്സുകാരൻ സ്വന്തം മകൻ ജയിംസിന് (പിന്നീട് King James – I എന്ന പേരിൽ ഏകീകൃതബ്രിട്ടന്റെ രാജാവ്) വേണ്ടി സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 1568 മേയിൽ ജയിൽചാടി ഒരുവട്ടംകൂടെ ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം അർദ്ധസഹോദരനായ Lord Moray പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പലായനം ചെയ്തു അർദ്ധസഹോദരിയായ ഒന്നാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

മാർപ്പപ്പാപ്പയുമായി ഇടഞ്ഞു, ബന്ധം മുറിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻട്രി എട്ടാമന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകളാണെന്നതിനാൽ ഇംഗ്ലീഷ്-കിരീടം തന്റെതാണെന്ന് മേരി നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ആംഗ്ലിക്കൻസഭാംഗമായ എലിസബെത്തിനേക്കാൾ കത്തോലിക്കസഭാംഗമായ മേരിക്കാണ് നിയമപരമായ അവകാശമെന്ന് 1569 ലെ Rising of North എന്ന പരാജയപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തിൽ കത്തോലിക്കപ്രമാണിമാരും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ നേരെ വീട്ടുതടങ്കലിലേക്കാണ് മേരിക്കു കയറേണ്ടിവന്നത്. ഫ്രാൻസിലെ ഹെൻട്രി രണ്ടാമനും മരുമകൾക്കുവേണ്ടി രംഗത്തു വന്നപ്പോൾ എലിസബെത്തിനു മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. Durham Cathedral ൽ വി. കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എലിസബത്തിന്റെ നിരോധനാജ്ഞ വെല്ലുവിളിച്ച വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില കത്തോലിക്കപ്രമാണിമാരുടെ വിപ്ലവശ്രമവും സംഗതികൾ വഷളാക്കി. (അന്ന് കത്തോലിക്കർക്ക് ഇവിടെ വി. കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു) വിപ്ലവശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നേതാക്കൾ സ്കോട്ലണ്ടിലേക്കു കടന്നു.

Confederate Lords ന്റെ ചെയ്തികളും മേരിയുടെ മേലുള്ള ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ എലിസബത്ത് ഉത്തരവിട്ടു. ബോത്ത് വെൽ പ്രഭുവിന് മേരി ഒപ്പിടാതെ എഴുതിയതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 8 Casket Letters (വെള്ളിപ്പേടകങ്ങളിൽ രാജകീയമുദ്ര പേറുന്ന കടലാസ്സിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഫ്രെഞ്ച് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ പ്രേമലേഖനങ്ങളും പാട്ടുകളും, വിവാഹഉടമ്പടികളും) മേരിയുടെ അഭാവത്തിൽ രീജെന്റ്റ് ആയി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഭരിച്ചിരുന്ന മൊരേ പ്രഭു വിചാരയ്ക്കിടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടു. എളുപ്പം അനുകരിക്കാവുന്ന കൈയക്ഷരമാണെന്ന് തന്റേതെന്നു പറഞ്ഞ് മേരിയും കൈ കഴുകി. കൂടാതെ മേരിയെപ്പോലെ പഠിപ്പുള്ള ഒരാളുടെ നിലവാരം കത്തുകൾക്കില്ലെന്നതും അവർക്കനുകൂലമായി. (ഇപ്പോഴും അതിന്മേലുള്ള തർക്കങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല) തന്നെയുമല്ല സ്കോട്ട്ലാൻഡ്രാജ്ഞിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കൌണ്സിലിന് അധികാരമില്ല എന്നും അവർ വാദിച്ചു.

എലിസബത്ത് ഞാണിന്മേൽ കളിച്ചു. മേരിയും Confederate Lords ഉം ഒന്നും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ല!!! ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടു നേട്ടം അവർക്കുണ്ടായി. സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പ്രോട്ടെസ്ടന്റ്റ്ഭരണത്തിൻകീഴിലായി. പ്രതിയോഗി അവരുടെ തടവിലും. എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടുംകൂടെ വളരെക്കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള പലപല കൊട്ടാരങ്ങളിലായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, പരിചാരകരിൽ പലരും ചാരന്മാരായിരുന്നു.

കത്തോലിക്കർ വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിപ്ലവം നടത്തിയ സമയത്ത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ മൊരേ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പട സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ ആഭ്യന്തരകലഹത്തിൽ ചേർന്നു. 1571 ൽ Ridolfi ഗൂഢാലോചനയും, തുടർന്ന് Throkmorton ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തു വന്നതോടെ മേരിയെ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പാർലമെന്റ് പ്രത്യേകം നിയമവും പാസ്സാക്കി. അവിടെയും ഗൂഢാലോചന തുടർന്ന മേരിയുടെ ചില കത്തുകൾ ചതിയിൽ കുടുക്കി അധികാരികൾ കരസ്ഥമാക്കി. Fotheringay കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി 36 മാന്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്തു മേരിയുടെ ശക്തമായ എതിർവാദങ്ങളൊക്കെ തള്ളി, 1586 ഒക്ടോബർ മാസം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഒരാളുടെമാത്രം വിയോജനത്തോടെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

പാർലമെന്റിന്റെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടും, മകനായ ജെയിംസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കത്തോലിക്കരുമായി ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചേക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ മേരിയെ കൊല്ലാൻ രാജ്ഞിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. അവസാനം മേരിയുടെ Custodian ആയിരുന്ന പൌലെറ്റ് എന്നയാളോട് ഇവരെ ആരുമറിയാതെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും വകവരുത്താമോ എന്ന് രാജ്ഞി ആരാഞ്ഞുവെങ്കിലും അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ 1587 ൽ രാജ്ഞി മരണവാറന്റ് ഒപ്പിട്ടു Privy Concil ലെ ഡേവിസണ് നു കൈമാറി. മനംമാറ്റം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് പേടിച്ചു രാജ്ഞി അറിയാതെ ഉടനടിതന്നെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു.

വധിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് 1587 ഫെബ്രുവരി ഏഴാം തീയതി മേരിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിഞ്ഞ അവർ തന്റെ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കു ദാനം ചെയ്തു. ഒരു കത്തും വിൽപ്പത്രവും ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതി.

കൊട്ടാരത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാളിൽ രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ കറുത്ത തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു തട്ടിട്ടു. തല വയ്ക്കാൻ ഒരു ഉയർന്ന പീഠം, മുട്ടു കുത്താൻ ഒരു മൃദുവായ തലയിണ, വധത്തിനു സാക്ഷികളായ 2 പ്രഭുക്കന്മാർക്കിരിക്കാനും മേരിക്കിരിക്കാനും മൂന്നു സ്റ്റൂളുകളും തയ്യാറാക്കി. ബുൾ എന്നു പേരായ ആരാച്ചാരും അയാളുടെ ശിങ്കിടിയും അവരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി ദയ യാചിച്ചു. “എന്റെ ഇഹലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും താങ്കൾ തീർക്കാൻ പോകുകയല്ലേ? ഞാൻ എന്നെന്നും താങ്കളോടു നന്ദിയുള്ളവളായിരിക്കും” ഇതായിരുന്നു മേരിയുടെ ഉത്തരം.

പത്തഞ്ഞൂറു പേരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് വസ്ത്രം മാറ്റുന്നതിൽ ഉള്ള മേരിയുടെ പ്രതിഷേധം വകവയ്ക്കാതെ ആരാച്ചാരന്മാരും മേരിയുടെ രണ്ടു ഭൃത്യകളും ചേർന്ന് അവരുടെ മേൽവസ്ത്രം മാറ്റി. കത്തോലിക്കരക്തസാക്ഷികൾ ധരിക്കാറുള്ള crimson-brown നിറമുള്ള അടിയുടുപ്പിൽ പീഠത്തിലേക്കു നടക്കുമ്പോൾ മന്ദഹാസം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് “ഇത്രയും ഭൈമീകാമുകന്മാർ എനിക്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ എനിക്കു വസ്ത്രമുരിയേണ്ടിവന്നത്” എന്ന് തന്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മേരി പറഞ്ഞുവത്രേ!! സ്വർണ്ണയലുക്കിട്ട വെള്ളത്തുണിയാൽ പരിചാരിക കണ്ണുകൾ കെട്ടി.

ഒരു കത്തോലിക്കപ്പുരോഹിതന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രൊട്ടെസ്റ്റന്റുകാരനായ പാതിരിയുടെ പ്രാർത്ഥന മേരി നിരസിച്ചു. അക്ഷോഭ്യയായി തലയിണയിൽ മുട്ടു കുത്തി, തല പീഠത്തിലേക്കു വച്ച് കൈകൾ മുന്നോട്ടു നീട്ടി, അവർ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു: “ദൈവമേ ഞാനിതാ എന്റെ പ്രാണനെ തൃക്കയ്യിലേല്പിക്കുന്നു” ഒരു കത്തോലിക്കമതവിശ്വാസി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാതിരിക്കാനായിരിക്കാം- ആരാച്ചാർ തടസ്സപെടുത്തുകയാൽ – ഈ പ്രാർത്ഥന അവർക്കു പലവുരു ചൊല്ലേണ്ടി വന്നു.

രാജ്ഞിയുടെ തലവെട്ടല്ലേ? പരിഭ്രമിച്ച ആരാച്ചാരുടെ ഒറ്റ വെട്ടിനു തല വേർപെട്ടില്ല. രണ്ടാമതും വെട്ടി. അപ്പോഴും മുഴുവനായില്ല. പിന്നീട് തല അറത്തുമാറ്റുകയായിരുന്നു.

“എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സഭയുടെ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നശിക്കട്ടെ” വെട്ടിയെടുത്ത തലമുടിയിൽ പിടിച്ചുയർത്തി, ആരാച്ചാർ ആക്രോശിച്ചു. സാക്ഷികളായ പ്രഭുക്കന്മാരും അതുതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. അപ്പോഴാണതു സംഭവിച്ചത്!!

സുന്ദരമായ സ്വർണ്ണത്തലമുടിച്ചുരുൾമാത്രം അയാളുടെ കയ്യിൽ!! തല നിലത്തുകിടന്നുരുളുന്നു!!! രാജ്ഞിയുടെ തലയിൽ നരച്ച കുറ്റിമുടിയും. അത്രയും കാലം അവർ വിദഗ്ദ്ധമായി അവരുടെ ഈ തല വെപ്പുമുടിച്ചുരുളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരുമറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അത്ഭുതം തീർന്നില്ല. തല വെട്ടിയിട്ടും കബന്ധത്തിനു അസ്വാഭാവികമായ അനക്കം. വസ്ത്രം മാറ്റിനോക്കിയവർ ഭയന്നു, പിന്നോക്കം മാറി. ചോരയിൽ കുളിച്ച ഒരു മൃഗം അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്നുള്ളിൽ!!! അവരുടെ ഓമനയായ Skye terrier പട്ടിക്കുട്ടി മരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ കൂടെത്തന്നെ ! അതിനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അവിടെനിന്നു മാറ്റി, കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയത്. അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും രക്തം പറ്റിയ സകല സാധനങ്ങളും, അവരുടെ ഭക്തർ വിശുദ്ധവസ്തുക്കളാക്കി പിന്നീട് പാരയായെങ്കിലോ എന്ന് പേടിച്ച് അവിടെത്തന്നെ ചുട്ടുകരിക്കുകയോ കഴുകിവൃത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തു.

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതറിഞ്ഞ രാജ്ഞി കോപാക്രാന്തയായി. തന്റെ അനുമതി കൂടാതെയാണ് കൌണ്സിലിനു ഉത്തരവു കൈമാറിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡേവിസണ് നെ Misprision എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഇതു മേരിയുടെ രക്തം തന്റെ കൈയിൽ പുരളാതെയിരിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ അടവായിട്ടാണ് ലോകം കണ്ടത്.

ഇക്കാരണത്താൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന Sixtus അഞ്ചാമൻ സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി.

ഫ്രാൻസിൽ അടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിനു വിപരീതമായി 1587 ജൂലൈയിൽ പീറ്റർബറോ കതീദ്രലിൽ അടക്കംചെയ്യുംവരെ മൃതദേഹം എംബാംചെയ്തുവച്ചിരുന്നു. ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ രഹസ്യമായി Fotheringay കോട്ടയിൽ അടക്കംചെയ്തു. തുടർന്ന് King James – VI എന്ന സ്കോട്ടിഷ് രാജാവും പിന്നീട് King James – I എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവുമായിത്തീർന്ന മകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റെർ അബ്ബെയിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ അടുത്തുതന്നെ കബറടക്കി.

മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായി വാഴേണ്ട ഇവർ, പ്രഭുകുടുംബങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയിൽ അറിയാതെ പെട്ടുപോയതാണോ, കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവരമില്ലാതെ ചെന്ന് അബദ്ധത്തിൽച്ചാടിയതാണോ, ആക്രാന്തം മൂത്ത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ വന്നുപെട്ടതാണോ ഭർത്താവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനാലാണോ ഭോഗാസക്തിമൂലം സമനില തെറ്റിയതാണോ അഹങ്കാരം കൂടിയതിനാൽ അനിവാര്യമായ പതനത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ – ഏതായാലും ലോകചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തകഥാപാത്രമാണ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ മേരി.

മരണശേഷം ഉടൻതന്നെ മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി മെഴുകിലോ പ്ലാസ്ടർ ഓഫ് പാരീസിലോ എടുക്കും. അതിൽനിന്നു പിന്നീട് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അടക്കംചെയ്ത ഉയർന്ന ശവകുടീരത്തിന്മേൽ (catafalque) കിടത്തും.

അവരുടെ ശവകുടീരം കാണാനോ ആ പള്ളിയിൽ പോകാനോ എനിക്കു തരപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഇവരുടെ ചരിത്രം പറയാതെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പൂർത്തിയാകില്ല എന്നെനിക്കു തോന്നിയതിനാൽ എഴുതിയതാണ്.

ഇതിലെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വിക്കിപീടിയ തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകളിൽനിന്നു സമ്പാദിച്ചതാണ്.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather